On-line věštírna budoucnosti

Dvojka holí - nadvláda - Planeta Mars, nositel dynamické aktivní síly, je ve svém vlastním znamení Skopce představujícím průkopníka, který nepřestává hledat stále nové cesty a postupy. Nutkání vpřed nachází nové směry. Hole jsou znázorněny jako dvě překřížené dordže, tibetské symboly vládce hromu.

Čtyřka holí - uskutečnění - Kruh je uzavřen. V jeho středu se setkávají a spojují všechny rozpory a protiklady. Harmonie mezi mužským a ženským, aktivním a pasivním (holubice a hlava berana) se vrátila.

XIII. Smrt - Karta Smrt neznamená fyzickou smrt. Většinou poukazuje na radikální vnější transformaci (vyjádřením vnitřní proměny je karta Věž). Staré vztahy vyžadují, aby byly rozloženy.

Vy se ptáte, Tarot odpovídá - Otázky týkající se tady a teď Vytahuji jednu kartu, která představuje mne v tomto okamžiku a na tomto místě. Jak nyní vypadá moje vnitřní realita? Jaká je moje současná situace? Jakým silným vlivům jsem v tomto období vystaven? Co mě obklopuje? Jak se mám zachovat? Tarot ochotně odpovídá na jakékoliv otázky týkající se přítomnosti. Shora uvedené příklady mohou být samozřejmě v závislosti na konkrétní situaci libovolně obměňovány a dopl-ňovány.

6 mečů - věda

Šestka mečů - věda

Klíčová slova: Merkur ve Vodnáři; schopnost analyzovat, sjednocovat ideje; ucelená vize; všeobjímající pochopení; objektivita. 

Pro Vodnáře je Merkur jedním z největších darů. Jeho schopnost analyzovat přináší jasnost do výhledů na budoucnost. Ty jsou nejen jasně rozpoznány, nýbrž také mohou být srozumitelně komunikovány. Nejrůznější nápady a vize se zde setkávají v jednom ústředním bodě. To umožňuje nový, ucelený pohled na věci, který dává rozkvést růži poznání.

Růže a kříž ve středu obrazu symbolizují tajemství vědecké pravdy, které nás opakovaně nutí k prolomení překonaných představ a způsobů myšlení. To se však nikterak neomezuje jen na svět vědy. Také v osobních vztazích slouží nově získané poznatky k prolomení starých, vyježděných kolejí. Změny, které jsou nyní nutné, byste druhýn měli oznámit takovým způsobem, aby je mohli vyslechnout, pochopit a přijmout.

Odkaz: Dokážeš vnímat na mnoha úrovních a z nejrůznějších perspektiv. Tvoje porozumění spojuje mnoho rozdílných aspektů.

Otázka: Kde a jaké jsou ve tvém životě »vyježděné koleje«?

Doporučení: Důvěřuj svému náhledu. Komunikuj způsobem, který je ostatním lidem srozumitelný. Dovol růži, aby se rozvila.

Afirmace: V mém srdci rozkvétá růže poznání.