On-line věštírna budoucnosti

Osmička holí - rychlost - »Rychlost« je karta překonávání překážek, které nám stojí v cestě (Pětka Holí). Blokáda, znázorněná čtvercem, se nyní proměňuje ve velký broušený křišťál, který hraje duhovými barvami. Tyto překážky mohou být překonány otevřeným, přímým a jasným vyjádřením vašeho stanoviska.

IX. Poustevník - Poustevník se vydal hledat vnitřní naplnění a nalezl v sobě své světlo. Je tak naplněn bohatsvím své vnitřních říše, že se mu vnější svět jeví bezbarvý a nedůležitý. Ten, kdo spočívá v sobě samém, došel domů.

Desítka holí - útlak - Živá energie osmi holí v pozadí je potlačována a bržděna dvěmi silnými holemi, jež nesou stejné symboly, které se objevily na Dvojce Holí. Zatímco na kartě »Nadvláda« jsou hole spojené a vzájemně se podporují, zde stojí odděleně, proti sobě a tvoří strnulou blokádu. Komunikační pohotovost Střelce blokuje Saturn, jehož přísnost vyvolává silný strach.

XI. Chtíč - Tradiční název této karty je Síla. Crowley kartu přejmenoval, neboť její význam vyjadřuje mnohem víc než slovo »síla« v běžné řeči. Chtíč znamená víc než vitální sílu, zahrnuje také radost a požitek z ní, znamená i vášeň.

6 mečů - věda

Šestka mečů - věda

Klíčová slova: Merkur ve Vodnáři; schopnost analyzovat, sjednocovat ideje; ucelená vize; všeobjímající pochopení; objektivita. 

Pro Vodnáře je Merkur jedním z největších darů. Jeho schopnost analyzovat přináší jasnost do výhledů na budoucnost. Ty jsou nejen jasně rozpoznány, nýbrž také mohou být srozumitelně komunikovány. Nejrůznější nápady a vize se zde setkávají v jednom ústředním bodě. To umožňuje nový, ucelený pohled na věci, který dává rozkvést růži poznání.

Růže a kříž ve středu obrazu symbolizují tajemství vědecké pravdy, které nás opakovaně nutí k prolomení překonaných představ a způsobů myšlení. To se však nikterak neomezuje jen na svět vědy. Také v osobních vztazích slouží nově získané poznatky k prolomení starých, vyježděných kolejí. Změny, které jsou nyní nutné, byste druhýn měli oznámit takovým způsobem, aby je mohli vyslechnout, pochopit a přijmout.

Odkaz: Dokážeš vnímat na mnoha úrovních a z nejrůznějších perspektiv. Tvoje porozumění spojuje mnoho rozdílných aspektů.

Otázka: Kde a jaké jsou ve tvém životě »vyježděné koleje«?

Doporučení: Důvěřuj svému náhledu. Komunikuj způsobem, který je ostatním lidem srozumitelný. Dovol růži, aby se rozvila.

Afirmace: V mém srdci rozkvétá růže poznání.