On-line věštírna budoucnosti

Parabola o sedmi kartách - Karty zamíchejte a lícem dolů je rozložte do vějíře. Vytáhněte si sedm karet, ale neotáčejte je. Těchto sedm karet ještě jednou zamíchejte a rozložte je v pořadí znázorněném na obrázku.

Čtyřka disků - moc - Čtyři disky jsou uspořádány do čtverce jako čtyři rohové věže pevnosti. Každá z nich nese znamení alchymického elementu. Tato formace symbolizuje bezpečí a sílu na všech úrovních bytí.

Dvojka mečů - mír - Dva meče, symbol míru, jsou zkříženy v modrobílém květu růže: odhodlání k lásce a poznání, namísto boje. Hluboký duchovní mír (žlutá) se spojuje s energiemi nového utváření (zelená). Je to stav, ve kterém mohou být vyjasněny nejasné situace a uskutečněna intuitivní rozhodnutí.

Eso disků - Symboly Esa Disků jsou uspořádány do kříže, představujícího spojení vertikálního s horizontálním, vnitřního a vnějšího. Tělo a duch již příliš dlouho stály proti sobě a nyní se set­ kávají v harmonickém spojení. S tělem může být nyní zacházeno jako s živým chrámem ducha.

6 mečů - věda

Šestka mečů - věda

Klíčová slova: Merkur ve Vodnáři; schopnost analyzovat, sjednocovat ideje; ucelená vize; všeobjímající pochopení; objektivita. 

Pro Vodnáře je Merkur jedním z největších darů. Jeho schopnost analyzovat přináší jasnost do výhledů na budoucnost. Ty jsou nejen jasně rozpoznány, nýbrž také mohou být srozumitelně komunikovány. Nejrůznější nápady a vize se zde setkávají v jednom ústředním bodě. To umožňuje nový, ucelený pohled na věci, který dává rozkvést růži poznání.

Růže a kříž ve středu obrazu symbolizují tajemství vědecké pravdy, které nás opakovaně nutí k prolomení překonaných představ a způsobů myšlení. To se však nikterak neomezuje jen na svět vědy. Také v osobních vztazích slouží nově získané poznatky k prolomení starých, vyježděných kolejí. Změny, které jsou nyní nutné, byste druhýn měli oznámit takovým způsobem, aby je mohli vyslechnout, pochopit a přijmout.

Odkaz: Dokážeš vnímat na mnoha úrovních a z nejrůznějších perspektiv. Tvoje porozumění spojuje mnoho rozdílných aspektů.

Otázka: Kde a jaké jsou ve tvém životě »vyježděné koleje«?

Doporučení: Důvěřuj svému náhledu. Komunikuj způsobem, který je ostatním lidem srozumitelný. Dovol růži, aby se rozvila.

Afirmace: V mém srdci rozkvétá růže poznání.