On-line věštírna budoucnosti

Systém Tarotu - Tarot je připraven sloužit osobnímu růstu - nikdy však ne manipulaci s druhými lidmi nebo s životem samým. 78 karet je rozděleno na 22 Velkých arkán (očíslovaných od 0 do XXI), 16 dvorních karet a 40 Malých arkán. Velká arkána nebo také trumfové karty (Trumps) nám kromě odpovědí nebo poselství, týkajících se momentální situace tazatele, poskytují i vyšší Univerzální učení, založené na kosmických zákonitostech.

Princezna pohárů - Princezna Pohárů je zde zachycena jako tančící postava. Je vysvobozena z vězení svých citů. Získanou nezávislost a svobodu ukazuje také labuť, která se zvedá nad její hlavou.

Parabola o sedmi kartách - Karty zamíchejte a lícem dolů je rozložte do vějíře. Vytáhněte si sedm karet, ale neotáčejte je. Těchto sedm karet ještě jednou zamíchejte a rozložte je v pořadí znázorněném na obrázku.

Trojka disků - dílo - Tato karta indikuje plné pracovní nasazení vaší energie ve všech záležitostech, které se cítíte povinni vyřešit. Jste ochotni podstoupit i obtížné úkoly: pocit povinnosti přichází zevnitř. Je třeba celé vaší bytosti, plné nasazení veškeré vaší energie.

9 mečů - krutost

Devítka mečů - krutost

Klíčová slova: Mars v Blížencích; krutost vůči sobě anebo druhým; sebeobviňování, sebepotrestání; vášeň bez srdce, fanatismus, pomsta; pasivní odpor, mučednictví. 

Devět různě dlouhých mečů stojí vedle sebe špicemi dolů. Všechny jsou rezavé a zubaté a z jejich konců kape krev. Slzy v pozadí svědčí o velkém utrpení, které meče způsobily. Jasnost se rozpadla v hromadu trosek.

Tato karta zpravidla znamená krutost obrácenou vůči sobě. Svědčí o tendenci srážet sama sebe se značným nasazením energie (Mars). Destruktivní výčitky rodičů nebo vychovatelů z dětství vás s nezmenšenou tvrdostí dál ovlivňují. Roli obviňujícího jste však převzali vy.

Často se to odehrává v podobě vnitřního konfliktu mezi dvěma záležitostmi nebo osobami (Blíženci). Bojíte se jednoznačného rozhodnutí a za tuto nerozhodnost se sami trestáte. Nebo se rozhodnete a týráte se špatným svědomím: rozhodnutí nebylo správné. Příkladů je nekonečně mnoho a jistě přijdete i na své vlastní, které této situaci odpovídají. Cítíte se jako oběť okolností a v této roli nacházíte určité uspokojení.

Ve vzácných případech může tato karta poukazovat též na fyzickou nebo psychickou krutost nějakého bezcitného člověka, fanatika nebo pomstychtivého tyrana.

Odkaz: Karta ukazuje na tvou tendenci krutě srážet sebe sama. Nejprve je nutné tento vzorec chování a jeho příčiny poznat, pak opustit.

Otázka: Kdo tě dříve obviňoval? Jakým způsobem se obviňuješ ty? Chceš odpustit sobě, rodičům a ostatním lidem?

Doporučení: Vytáhni si další kartu, která ti ukáže, jak bude tvůj život vypadat, když akceptuješ sebe tak, jak jsi!

Afirmace: Lidé mne milují jednoduše proto, že jsem tak jak jsem.