On-line věštírna budoucnosti

XI. Chtíč - Tradiční název této karty je Síla. Crowley kartu přejmenoval, neboť její význam vyjadřuje mnohem víc než slovo »síla« v běžné řeči. Chtíč znamená víc než vitální sílu, zahrnuje také radost a požitek z ní, znamená i vášeň.

Tarot a rozhodování - Jsou-li karty opakovaně zneužívány, tj. důležitá poselství opakovaně přehlížena, brzy ztratí svou sílu a přestanou poskytovat jasné odpovědi.Rozhodujete-li se mezi několika alternativami, udělejte si především jasno, o jaké alternativy jde a jaké jsou možné následky.

XVIII. Měsíc - Ubývající Měsíc je v procesu ponořování se dál a hlouběji do temných oblastí duše. Nastal čas posledních a často nejtvrdších zkoušek. Nebezpečí, že v temnotě bude zapomenut vlastní cíl, je veliké.

Čtyřka disků - moc - Čtyři disky jsou uspořádány do čtverce jako čtyři rohové věže pevnosti. Každá z nich nese znamení alchymického elementu. Tato formace symbolizuje bezpečí a sílu na všech úrovních bytí.

10 mečů - zkáza

Desítka mečů - zkáza

Klíčová slova: Slunce a Měsíc v Blížencích; strach ze šílenství; zlomené srdce; strach z destruktivní energie nahromaděné zlosti; negativní myšlení. 

Devět mečů míří svou agresivní přesilou ze všech stran proti desátému a dokonale jej ničí. Desátý meč nese symboly Slunce a srdce.

Tato karta ukazuje ničivou sílu neustálého negativního myšlení. Je obrazem šílenství, pomatené vzpoury mechanismů bez duše. I posledním zbytkům radosti ze života (Slunce) a lásky k sobě, druhým a existenci (srdce) hrozí, že pad­ nou negativitě za oběť. Negativita ruší a ničí duševní síly, usilující o harmonii a rovnováhu.

Takový stav ducha přirozeně ohrožuje také vnější oblasti. Vzniká nebezpečí finančního úpadku, nebo ztráty jiných důležitých hmotných statků nebo potřeb.

Odkaz: První krok spočívá v rozpoznání tvého strachu ze šílenství a zkázy. Druhý krok je v pochopení negativní energie, která se za tvým strachem skrývá. Jestli chceš, můžeš tento strach přemoci tím, že ho pochopíš.

Otázka: Čeho se bojíš nejvíc? Jak by vypadala totální destrukce tvého života?

Doporučení: Jakmile poznáš, ve kterých oblastech se nacházejí tvé obavy, formuluj si specifické afirmace utvořené výhradně z pozitivních výrazů. Pomohou ti »změnit tvůj program«.

Afirmace: Negativita mi brání žít v přirozeném proudu života. Láskyplným postojem vůči sobě se životu nově otevírám.