On-line věštírna budoucnosti

Pětka disků - soužení - Pentagram (pěticípá hvězda) vypadl z rovnováhy a je převrácen špicí dolů. Nějaká situace ustrnula na mrtvém bodě a je plná napětí. Jakékoli objasnění se zdá býti nemožné a tak vše působí ještě chmurněji, beznadějněji.

Mág - Mág, kterého Crowley autorizoval a kterého nazveme transcendentálním Mágem, je zobrazen jako řecký bůh Merkur, duchem okřídlený vyslanec (žlutá křídla na jeho nohou). Merkur je nositelem energie, která z něj vyzařuje na všechny strany. Karta reprezentuje vůli, moudrost a Slovo, jimiž byly stvořeny světy.

Dvojka mečů - mír - Dva meče, symbol míru, jsou zkříženy v modrobílém květu růže: odhodlání k lásce a poznání, namísto boje. Hluboký duchovní mír (žlutá) se spojuje s energiemi nového utváření (zelená). Je to stav, ve kterém mohou být vyjasněny nejasné situace a uskutečněna intuitivní rozhodnutí.

Vy se ptáte, Tarot odpovídá - Otázky týkající se tady a teď Vytahuji jednu kartu, která představuje mne v tomto okamžiku a na tomto místě. Jak nyní vypadá moje vnitřní realita? Jaká je moje současná situace? Jakým silným vlivům jsem v tomto období vystaven? Co mě obklopuje? Jak se mám zachovat? Tarot ochotně odpovídá na jakékoliv otázky týkající se přítomnosti. Shora uvedené příklady mohou být samozřejmě v závislosti na konkrétní situaci libovolně obměňovány a dopl-ňovány.

10 mečů - zkáza

Desítka mečů - zkáza

Klíčová slova: Slunce a Měsíc v Blížencích; strach ze šílenství; zlomené srdce; strach z destruktivní energie nahromaděné zlosti; negativní myšlení. 

Devět mečů míří svou agresivní přesilou ze všech stran proti desátému a dokonale jej ničí. Desátý meč nese symboly Slunce a srdce.

Tato karta ukazuje ničivou sílu neustálého negativního myšlení. Je obrazem šílenství, pomatené vzpoury mechanismů bez duše. I posledním zbytkům radosti ze života (Slunce) a lásky k sobě, druhým a existenci (srdce) hrozí, že pad­ nou negativitě za oběť. Negativita ruší a ničí duševní síly, usilující o harmonii a rovnováhu.

Takový stav ducha přirozeně ohrožuje také vnější oblasti. Vzniká nebezpečí finančního úpadku, nebo ztráty jiných důležitých hmotných statků nebo potřeb.

Odkaz: První krok spočívá v rozpoznání tvého strachu ze šílenství a zkázy. Druhý krok je v pochopení negativní energie, která se za tvým strachem skrývá. Jestli chceš, můžeš tento strach přemoci tím, že ho pochopíš.

Otázka: Čeho se bojíš nejvíc? Jak by vypadala totální destrukce tvého života?

Doporučení: Jakmile poznáš, ve kterých oblastech se nacházejí tvé obavy, formuluj si specifické afirmace utvořené výhradně z pozitivních výrazů. Pomohou ti »změnit tvůj program«.

Afirmace: Negativita mi brání žít v přirozeném proudu života. Láskyplným postojem vůči sobě se životu nově otevírám.