On-line věštírna budoucnosti

Dvojka holí - nadvláda - Planeta Mars, nositel dynamické aktivní síly, je ve svém vlastním znamení Skopce představujícím průkopníka, který nepřestává hledat stále nové cesty a postupy. Nutkání vpřed nachází nové směry. Hole jsou znázorněny jako dvě překřížené dordže, tibetské symboly vládce hromu.

Čtyřka pohárů - nadbytek - Růžový lotos svědčí o lásce, přijaté od druhých. Je součástí našeho citového bohatství, které nás naplňuje a které se projevuje v našem okolí nadbytkem a krásou. Schopnost, toto vše vděčně a pokorně přijímat, odhaluje vnitřní plnost, kterou můžeme sdílet s druhými.

Čtyřka disků - moc - Čtyři disky jsou uspořádány do čtverce jako čtyři rohové věže pevnosti. Každá z nich nese znamení alchymického elementu. Tato formace symbolizuje bezpečí a sílu na všech úrovních bytí.

II. Velekněžka - Velekněžka je zpodobněna jako bohyně Měsíce Isis. Je obklo­ pena jemnou sítí světelných paprsků, vyjadřujících její duchovní přirozenost. Její podstatou je neomezená nezávislost.

Eso disků

Eso disků

Klíčová slova: Vnitřní a vnější bohatství; velký úspěch; sjednocení těla a duše, hmoty a ducha, nebe a Země; celistvost. 

Symboly Esa Disků jsou uspořádány do kříže, představujícího spojení vertikálního s horizontálním, vnitřního a vnějšího.

Tělo a duch již příliš dlouho stály proti sobě a nyní se set­ kávají v harmonickém spojení. S tělem může být nyní zacházeno jako s živým chrámem ducha. Čím pevnější základy a střed máme ve svém těle, tím méně obtíží nás potká během tohoto integračního procesu. Čím hlouběji proniknou naše kořeny do země, tím výš se naše duše může vznášet.

Toto nové vědomí s sebou přináší postoj neustálého vývoje, symbolizovaný letokruhy na dřevě. Jako soustředné kruhy jsou neustále dosahovány nové úrovně bytí. Každá z nich je postupně odhalena, přijmuta, integrována a přivedena k vnějšímu vyjádření. Tento proces vede ke skutečnému vědomí sebe, základu pro skutečný úspěch.

»Člověk má vést vnitřně i navenek bohatý život. Není třeba volit. Vnitřní nestojí proti vnějšímu, patří ke stejné sounáležitosti. Abyste byli vnitřně bohatí, nepotřebujete být zevně chudí. A jste-li bohatí zevně, nepotřebujete přestat být také vnitřně bohatí. Buďte zevně bohatí - skrze poznání, a buďte bohatí ve své nejniternější bytosti - skrze víru. To z vás udělá organicky dokonalé jedince« (Osho, Philosophia Perenis, sv. 2).

Odkaz: Eso Disků odráží tvou připravenost žít vnitřně i navenek bohatý život. Máš vše, co k tomu potřebuješ. Odevzdej se plnosti života a uč se používat svoje křídla.

Otázka: Jaké oblasti svého života popíráš a nedovoluješ jim plně rozvinout jejich bohatství a krásu?

Doporučení: Intenzivně se věnuj poznávání a rozvíjení svého potenciálu, svého vnitřního bohatství. Otevři se všem podobám obohacení ve svém životě.

Afirmace: Bohatství je můj přirozený stav. Umožňuje mi vyjadřovat mou duchovnost a můj tvůrčí potenciál na tomto světě.