On-line věštírna budoucnosti

Desítka holí - útlak - Živá energie osmi holí v pozadí je potlačována a bržděna dvěmi silnými holemi, jež nesou stejné symboly, které se objevily na Dvojce Holí. Zatímco na kartě »Nadvláda« jsou hole spojené a vzájemně se podporují, zde stojí odděleně, proti sobě a tvoří strnulou blokádu. Komunikační pohotovost Střelce blokuje Saturn, jehož přísnost vyvolává silný strach.

Princezna disků - Zakulacené bříško Princezny Disků ukazuje na její těhoten­ ství. V tomto Tarotu je to třetí karta pro mateřství (viz také Císařovna a Královna Pohárů). V přeneseném smyslu je Princezna Disků také matkou nové identity, myšlenky nebo pojetí.

Čtyřka mečů - příměří - Uprostřed plně rozvinuté růže se setkávají špičky čtyř stejně silných mečů. Obavy byly překonány. Jasnost Esa Mečů je zpět; dovnitř opět proniká modř.

Princ holí - Princ sedí s otevřenou náručí na svém ohnivém voze, jenž se značnou rychlostí pohybuje vpřed. Skvrny v pozadí ukazují na temnotu, kterou nechává za sebou. Celý postoj vozataje vyjadřuje jistotu, otevřenost a svobodu.

Eso disků

Eso disků

Klíčová slova: Vnitřní a vnější bohatství; velký úspěch; sjednocení těla a duše, hmoty a ducha, nebe a Země; celistvost. 

Symboly Esa Disků jsou uspořádány do kříže, představujícího spojení vertikálního s horizontálním, vnitřního a vnějšího.

Tělo a duch již příliš dlouho stály proti sobě a nyní se set­ kávají v harmonickém spojení. S tělem může být nyní zacházeno jako s živým chrámem ducha. Čím pevnější základy a střed máme ve svém těle, tím méně obtíží nás potká během tohoto integračního procesu. Čím hlouběji proniknou naše kořeny do země, tím výš se naše duše může vznášet.

Toto nové vědomí s sebou přináší postoj neustálého vývoje, symbolizovaný letokruhy na dřevě. Jako soustředné kruhy jsou neustále dosahovány nové úrovně bytí. Každá z nich je postupně odhalena, přijmuta, integrována a přivedena k vnějšímu vyjádření. Tento proces vede ke skutečnému vědomí sebe, základu pro skutečný úspěch.

»Člověk má vést vnitřně i navenek bohatý život. Není třeba volit. Vnitřní nestojí proti vnějšímu, patří ke stejné sounáležitosti. Abyste byli vnitřně bohatí, nepotřebujete být zevně chudí. A jste-li bohatí zevně, nepotřebujete přestat být také vnitřně bohatí. Buďte zevně bohatí - skrze poznání, a buďte bohatí ve své nejniternější bytosti - skrze víru. To z vás udělá organicky dokonalé jedince« (Osho, Philosophia Perenis, sv. 2).

Odkaz: Eso Disků odráží tvou připravenost žít vnitřně i navenek bohatý život. Máš vše, co k tomu potřebuješ. Odevzdej se plnosti života a uč se používat svoje křídla.

Otázka: Jaké oblasti svého života popíráš a nedovoluješ jim plně rozvinout jejich bohatství a krásu?

Doporučení: Intenzivně se věnuj poznávání a rozvíjení svého potenciálu, svého vnitřního bohatství. Otevři se všem podobám obohacení ve svém životě.

Afirmace: Bohatství je můj přirozený stav. Umožňuje mi vyjadřovat mou duchovnost a můj tvůrčí potenciál na tomto světě.