On-line věštírna budoucnosti

Čtyřka disků - moc - Čtyři disky jsou uspořádány do čtverce jako čtyři rohové věže pevnosti. Každá z nich nese znamení alchymického elementu. Tato formace symbolizuje bezpečí a sílu na všech úrovních bytí.

Desítka pohárů - nasycenost - Deset pohárů je uspořádáno ve tvaru stromu života. Vše je na svém místě v dokonalém, harmonickém řádu. Toto je obraz hlubokého vnitřního naplnění.

Systém Tarotu - Tarot je připraven sloužit osobnímu růstu - nikdy však ne manipulaci s druhými lidmi nebo s životem samým. 78 karet je rozděleno na 22 Velkých arkán (očíslovaných od 0 do XXI), 16 dvorních karet a 40 Malých arkán. Velká arkána nebo také trumfové karty (Trumps) nám kromě odpovědí nebo poselství, týkajících se momentální situace tazatele, poskytují i vyšší Univerzální učení, založené na kosmických zákonitostech.

Rytíř disků - Rytíř Disků je mistrem zdraví a materiální hojnosti. Jeho diagnostické schopnosti se týkají jak lidského těla, tak i ostatních hmotných statků: peněz, majetku a kapitálu. Co se týče zdraví, má cenné lékařské a léčitelské schopnosti.

2 disky - změna

Dvojka disků - změna

Klíčová slova: Jupiter v Kozorohu; změna, transformace. 

Velký had, symbol obnovení, je znázorněn ve tvaru osmičky, nekonečna. To poukazuje na neustálé změny. Had se proplétá kolem dvou disků, nesoucích jin-jang, symbol rovnováhy a harmonie. Otáčejí se v protisměru, což ukazuje na vnitřní i vnější změny. Trojúhelníky, staré alchymistické symboly, jsou zobrazeny v barvách čtyř elementů:

červená = Oheň,
modrá = Voda,
šedivá = Země,
žlutá = Vzduch.

Transformace se dotýká všech oblastí bytí.

Jupiter, planeta štěstí a expanze, naznačuje, že změna přinese štěstí a obohatí život. Nové přinese více stability a bezpečí (Kozoroh).

Ztratí-li staré vnitřní rovnováhu, je změna zpravidla nezbytná. Změny námi otřásají a probouzejí nás. Koruna na hlavě hada je symbolem probuzení.

Fialová (barva válečníka) ukazuje, že spolu se změnou se rodí nová energie. Jediná Stálá věc je nestálost. Jediná jistá věc je nejistota.

Odkaz: Tvůj život prochází neustálými změnami, které ti umožňují růst, rozšiřují tě a expandují a obohacují. Odevzdej se změnám s plnou důvěrou!

Otázka: Před jakou vnitřní nebo vnější změnou v životě stojíš? Na čem ještě lpíš?

Doporučení: Medituj nad větou: Jediné, co trvá je změna.

Afirmace: Každým dnem se mi ve všech směrech daří stále lépe.