On-line věštírna budoucnosti

VI. Milenci - Karta představuje sňatek Císařovny s Císařem. Obřad vykonává Eremit - Poustevník - jedna z podob boha Merkura. Je celý zahalený do svého hávu - odkaz na to, že prazáklad všech věcí leží mimo projevený svět a intelekt.

Desítka mečů - zkáza - Devět mečů míří svou agresivní přesilou ze všech stran proti desátému a dokonale jej ničí. Desátý meč nese symboly Slunce a srdce. Tato karta ukazuje ničivou sílu neustálého negativního myšlení.

Pětka pohárů - zklamání - Ze zlatých pohárů se staly skleněné; jsou prázdné a křehké. Tvoří pentagram obrácený špicí dolů, jehož významem je vítězství hmoty nad duchem. Žhnoucí vítr vytrhl kořeny lotosu a zničil jeho květy.

Princ holí - Princ sedí s otevřenou náručí na svém ohnivém voze, jenž se značnou rychlostí pohybuje vpřed. Skvrny v pozadí ukazují na temnotu, kterou nechává za sebou. Celý postoj vozataje vyjadřuje jistotu, otevřenost a svobodu.

3 disky - dílo

Trojka disků - dílo

Klíčová slova: Mars v Kozorohu; práce, námaha; pozvolný pokrok; závazek vůči sobě; sebedůvěra. 

Tato karta indikuje plné pracovní nasazení vaší energie ve všech záležitostech, které se cítíte povinni vyřešit. Jste ochotni podstoupit i obtížné úkoly: pocit povinnosti přichází zevnitř.

Je třeba celé vaší bytosti, plné nasazení veškeré vaší energie. Tři kola symbolizují tělo, duši a ducha. Žádná z těchto oblastí nesmí zůstat stranou. Pouze jejich propojeným a vyrovnaným využitím dosáhnete viditelných výsledků (křišťálová pyramida). Energie rozdílných úrovní spojuje společný cíl.

Vzniká jasnost (křišťál), nebe se začíná vyjasňovat. Mračna nejistoty mohou opakovaně zamlžovat jasnou vizi vašeho cíle, ale vaše neochvějné Ano započatému dílu vám dá moc překonat dočasné pochybnosti. A váš pozvolný pokrok je zajištěn.

Odkaz: Nějaká záležitost vyžaduje tvou ochotu k vytrvalé práci. Dej do toho všechno, vyplatí se to!

Otázka: V jakých oblastech se ještě držíš zpět? Jakým směrem můžeš dávat více energie?

Doporučení: Zjisti a neztrácej z vědomí, čemu chceš věnovat maximum své energie.

Afirmace: Chci nyní vše dát a vše přijmout.