On-line věštírna budoucnosti

Princ pohárů - Hlavním úkolem Prince Pohárů je mistrně zvládnout emocionální potřeby. Vzduch ve spojení s Vodou symbolizuje silné vášně, což je také příznačné pro hvězdné znamení Štíra. Kočár Prince, připomínající mušli, je tažen štírem-orlem, což ukazuje na možnost transformace.

Mág - Mág, kterého Crowley autorizoval a kterého nazveme transcendentálním Mágem, je zobrazen jako řecký bůh Merkur, duchem okřídlený vyslanec (žlutá křídla na jeho nohou). Merkur je nositelem energie, která z něj vyzařuje na všechny strany. Karta reprezentuje vůli, moudrost a Slovo, jimiž byly stvořeny světy.

Tarot a otázky z minulosti - Tarot nám může být při vyjasňování a překonávání těchto nedokončených zážitků velmi nápomocen. Na závěr by se však měl člověk vždy ptát na promítnutí staré lekce v jeho současné situaci. Příklady: Na čem ulpívám? Od čeho bych se měl oprostit?Čemu jsem se měl tehdy z toho vztahu nebo situace naučit?Čemu jsem se vyhýbal?Co mám dělat, abych neuzavřené ukončil?

Královna pohárů - Postava Královny Pohárů je zahalena do oblouků světla, takže ji člověk rozpozná teprve při pohledu zblízka. Její bytosti nelze porozumět analyticky. Musíte ji vycítit, vytušit.

3 disky - dílo

Trojka disků - dílo

Klíčová slova: Mars v Kozorohu; práce, námaha; pozvolný pokrok; závazek vůči sobě; sebedůvěra. 

Tato karta indikuje plné pracovní nasazení vaší energie ve všech záležitostech, které se cítíte povinni vyřešit. Jste ochotni podstoupit i obtížné úkoly: pocit povinnosti přichází zevnitř.

Je třeba celé vaší bytosti, plné nasazení veškeré vaší energie. Tři kola symbolizují tělo, duši a ducha. Žádná z těchto oblastí nesmí zůstat stranou. Pouze jejich propojeným a vyrovnaným využitím dosáhnete viditelných výsledků (křišťálová pyramida). Energie rozdílných úrovní spojuje společný cíl.

Vzniká jasnost (křišťál), nebe se začíná vyjasňovat. Mračna nejistoty mohou opakovaně zamlžovat jasnou vizi vašeho cíle, ale vaše neochvějné Ano započatému dílu vám dá moc překonat dočasné pochybnosti. A váš pozvolný pokrok je zajištěn.

Odkaz: Nějaká záležitost vyžaduje tvou ochotu k vytrvalé práci. Dej do toho všechno, vyplatí se to!

Otázka: V jakých oblastech se ještě držíš zpět? Jakým směrem můžeš dávat více energie?

Doporučení: Zjisti a neztrácej z vědomí, čemu chceš věnovat maximum své energie.

Afirmace: Chci nyní vše dát a vše přijmout.