On-line věštírna budoucnosti

VI. Milenci - Karta představuje sňatek Císařovny s Císařem. Obřad vykonává Eremit - Poustevník - jedna z podob boha Merkura. Je celý zahalený do svého hávu - odkaz na to, že prazáklad všech věcí leží mimo projevený svět a intelekt.

Šestka pohárů - rozkoš - Strach ze zklamání (Pětka Pohárů) je překonán. Tělo a duše byly očištěny a jsou připraveny na radostné setkání s milovanou bytostí. Lotosové květy se otvírají a září mocnou žlutooranžovou barvou probuzené vitality.

Princ holí - Princ sedí s otevřenou náručí na svém ohnivém voze, jenž se značnou rychlostí pohybuje vpřed. Skvrny v pozadí ukazují na temnotu, kterou nechává za sebou. Celý postoj vozataje vyjadřuje jistotu, otevřenost a svobodu.

Trojka holí - ctnost - Tři hole nesou lotosové květy, které se právě otvírají. Tento rozkvět je výsledkem vnitřního probuzení. Tělo, duch a duše jsou v harmonii.

4 disky - moc

Čtyřka disků - moc

Klíčová slova: Slunce v Kozorohu; manifestace, integrita, charakter. 

Čtyři disky jsou uspořádány do čtverce jako čtyři rohové věže pevnosti. Každá z nich nese znamení alchymického elementu. Tato formace symbolizuje bezpečí a sílu na všech úrovních bytí. Zde vyjádřená moc je zobrazená v pevné, téměř strnulé formě této budovy. Vše je na svém místě. Zdi nemají žádnou nadbytečnou ozdobu.

Toto podřízení předepsanému řádu má jak kladnou, tak zápornou stránku. Tak kompaktní a uzavřený systém s pe­ vnými hranicemi a vnitřními normami poskytuje určité výhody. Člověk s těmito vlastnostmi má charakter. Je na něho spoleh. Zachovává neochvějnou věrnost svým principům a jedná s absolutní bezúhonností. Patří ke vzácným lidem, kteří žijí podle svých ideálů.

Dalším možným významem je krystalizace, ustrnutí na rigidním dodržování psaných zákonů. Směrnice a příkazy se osamostatní a dodržování norem se zdá být důležitější než lidskost a vitalita. Pro zachování vlastního profilu jsou potlačovány přirozené pohnutky. Nefalšovanou srdečnost a přátelství nahrazuje studená, strnulá zdvořilost.

Odkaz: Význam karty závisí na postoji člověka, který ji vytáhl. Může být napomenutím k upevnění charakteru a integrity nebo výzvou k podřízení principů a pravidel životu a pohnutkám srdce.

Otázka: Podobá se tvůj život, tvé chování strnulé pevnosti? Nebo tvůj život a tvé jednání potřebuje více pořádku, struktury a pevnosti?

Doporučení: Zabývej se různými aspekty moci.

Afirmace: Dávám svou moc do služeb lásky.