On-line věštírna budoucnosti

Osmička holí - rychlost - »Rychlost« je karta překonávání překážek, které nám stojí v cestě (Pětka Holí). Blokáda, znázorněná čtvercem, se nyní proměňuje ve velký broušený křišťál, který hraje duhovými barvami. Tyto překážky mohou být překonány otevřeným, přímým a jasným vyjádřením vašeho stanoviska.

Dvojka disků - změna - Velký had, symbol obnovení, je znázorněn ve tvaru osmičky, nekonečna. To poukazuje na neustálé změny. Had se proplétá kolem dvou disků, nesoucích jin-jang, symbol rovnováhy a harmonie.

Tarot a rozhodování - Jsou-li karty opakovaně zneužívány, tj. důležitá poselství opakovaně přehlížena, brzy ztratí svou sílu a přestanou poskytovat jasné odpovědi.Rozhodujete-li se mezi několika alternativami, udělejte si především jasno, o jaké alternativy jde a jaké jsou možné následky.

Rytíř disků - Rytíř Disků je mistrem zdraví a materiální hojnosti. Jeho diagnostické schopnosti se týkají jak lidského těla, tak i ostatních hmotných statků: peněz, majetku a kapitálu. Co se týče zdraví, má cenné lékařské a léčitelské schopnosti.

4 disky - moc

Čtyřka disků - moc

Klíčová slova: Slunce v Kozorohu; manifestace, integrita, charakter. 

Čtyři disky jsou uspořádány do čtverce jako čtyři rohové věže pevnosti. Každá z nich nese znamení alchymického elementu. Tato formace symbolizuje bezpečí a sílu na všech úrovních bytí. Zde vyjádřená moc je zobrazená v pevné, téměř strnulé formě této budovy. Vše je na svém místě. Zdi nemají žádnou nadbytečnou ozdobu.

Toto podřízení předepsanému řádu má jak kladnou, tak zápornou stránku. Tak kompaktní a uzavřený systém s pe­ vnými hranicemi a vnitřními normami poskytuje určité výhody. Člověk s těmito vlastnostmi má charakter. Je na něho spoleh. Zachovává neochvějnou věrnost svým principům a jedná s absolutní bezúhonností. Patří ke vzácným lidem, kteří žijí podle svých ideálů.

Dalším možným významem je krystalizace, ustrnutí na rigidním dodržování psaných zákonů. Směrnice a příkazy se osamostatní a dodržování norem se zdá být důležitější než lidskost a vitalita. Pro zachování vlastního profilu jsou potlačovány přirozené pohnutky. Nefalšovanou srdečnost a přátelství nahrazuje studená, strnulá zdvořilost.

Odkaz: Význam karty závisí na postoji člověka, který ji vytáhl. Může být napomenutím k upevnění charakteru a integrity nebo výzvou k podřízení principů a pravidel životu a pohnutkám srdce.

Otázka: Podobá se tvůj život, tvé chování strnulé pevnosti? Nebo tvůj život a tvé jednání potřebuje více pořádku, struktury a pevnosti?

Doporučení: Zabývej se různými aspekty moci.

Afirmace: Dávám svou moc do služeb lásky.