On-line věštírna budoucnosti

Pětka disků - soužení - Pentagram (pěticípá hvězda) vypadl z rovnováhy a je převrácen špicí dolů. Nějaká situace ustrnula na mrtvém bodě a je plná napětí. Jakékoli objasnění se zdá býti nemožné a tak vše působí ještě chmurněji, beznadějněji.

X. Štěstí - Uprostřed víření energií a blesků se točí Kolo štěstí o deseti paprscích, symbol úplnosti, která je v neustálém pohybu, a přece ve svém celku neměnná. Tri figury, sfinga, opice a krokodýl, představují tři egyptská božstva. Sfinga spojuje čtyři magické ctnosti: vědění, vůli, odvahu a mlčení.

XIV. Umění - Alchymcké spojení Ohně a Vody, zobrazené u Blázna ještě nad jeho hlavou, se přesunulo do středu obrazu. Celá karta je charakterizována symboly integrace, sjednocení protikladů. Spojení ohně a vody, světlého a tmavého, mužského a ženského, smrti a znovuzrození, je vnitřní proces.

IX. Poustevník - Poustevník se vydal hledat vnitřní naplnění a nalezl v sobě své světlo. Je tak naplněn bohatsvím své vnitřních říše, že se mu vnější svět jeví bezbarvý a nedůležitý. Ten, kdo spočívá v sobě samém, došel domů.

5 disků - soužení

Pětka disků - soužení

Klíčová slova: Merkur v Býku; starosti, přemítání, pesimismus, strach o přežití; problematická komunikace. 

Pentagram (pěticípá hvězda) vypadl z rovnováhy a je převrácen špicí dolů. Nějaká situace ustrnula na mrtvém bodě a je plná napětí. Jakékoli objasnění se zdá býti nemožné a tak vše působí ještě chmurněji, beznadějněji. Vztahům hrozí rozpad. Všechno se vám rozpadá pod rukama a zdá se, že jste odsouzeni k tomu, abyste tomuto rozkladu bezmocně přihlíželi. Symboly na pěti discích mohou být vysvětleny následovně:

  • Červený trojúhelník: energie je zablokovaná.
  • Žlutý čtverec: myšlenky se stále ještě snaží nalézt nějaké řešení, východisko, průlom.
  • Světlemodrý měsíc: situace se dotýká hlubin podvědomí.
  • Černá elipsa: černá díra, bezvýchodnost, beznaděj.
  • Modrý kruh: vnitřní moudrost vás nabádá něco podn knout; problematická je v této situaci nečinnost spojená s trýznivým zmatkem myšlenek.

Odkaz: Vytažení této karty svědčí o tvé připravenosti vidět situaci takovou, jaká je. Máš příležitost osvobodit se nezbytnou výměnou názorů (se sebou nebo s partnery). Pokrok umožní jen jasná, otevřená komunikace.

Otázka: V kterých záležitostech nebo oblastech nemáš dost jasnosti a rozhodnosti? S kterými lidmi si potřebuješ něco vyjasnit?

Doporučení: Vytáhni si další kartu s otázkou, co se otevřenou diskusí nebo statečným pohledem na podstatu situace změní.

Afirmace: Uspořádávám nyní svůj život.