On-line věštírna budoucnosti

Desítka holí - útlak - Živá energie osmi holí v pozadí je potlačována a bržděna dvěmi silnými holemi, jež nesou stejné symboly, které se objevily na Dvojce Holí. Zatímco na kartě »Nadvláda« jsou hole spojené a vzájemně se podporují, zde stojí odděleně, proti sobě a tvoří strnulou blokádu. Komunikační pohotovost Střelce blokuje Saturn, jehož přísnost vyvolává silný strach.

Eso holí - Eso Holí je znázorněno jako mohutná ohnivá pochodeň, symbol elementu Ohně, jemuž jsou Hole podřízeny. Tato karta je po Slunci druhou nejvyšší kartou pro energii. Ukazuje volně proudící sílu, dynamickou energii, osvobozenou od blokád a strachů.

Černý mág - Otázka: V čem mohou spočívat tvé (podvědomé) sobecké motivy? Doporučení: Umíněné a sobecké zájmy a způsoby je možno kdykoli rozpoznat a upustit od nich. Rozhodni se pro upřímnost a rozvíjej v sobě schopnost zkoumavého nahlížení do nitra. Když se ti hned nepodaří poznat důvody, které tě přivedly do rezonance s touto kartou, je dobré malé oddálení tvých současných záměrů.

Eso pohárů - Bílý lotos, symbol dávající lásky, tvoří základnu modrého poháru (barva elementu Vody). Středem nádoby proudí jasný paprsek energie, spojující Zemi a kosmos. Pohár je médiem, které se nabízí pro setkání toho, co je nahoře a dole, co je uvnitř a vně.

6 disků - úspěch

Šestka disků - úspěch

Klíčová slova: Měsíc v Býku; manifestace vnitřního ve vnějším; úspěch, transformace. 

Meditativní karta pro podnikání všeho druhu! Z hluboké podvědomé úrovně vaší bytosti (Měsíc) pramení touha po vnějším projevení. Tento proces symbolizuje kříž s lotosovým květem. Vnitřní, znázorněné křížem v pozadí, rozkvétá a stává se viditelné.

Šest planet představujících vnitřní proces krouží v harmonickém uspořádání a slibuje štěstí a úspěch. Každá z nich má důležité rady, které vyslechnuty zabezpečí úspěšný výsledek podnikání.

  • Saturn: Úspěch přichází k těm, kteří postupují uváženě, krok za krokem. Všechno je třeba důkladně prozkoumat. Začátek a konec jakéhokoliv podnikání však musí být, až do nejmenších podrobností, naplánován a promyšlen.
  • Jupiter: Postupovat krok za krokem všemi fázemi procestuje příliš zdlouhavé a únavné. Buďte také otevřeni riziku, nádherným překvapením a náhlým změnám. Vyžaduje to pruž­ nost a otevřenost novým nečekaným událostem.
  • Venuše: Úspěch v sobě nese silnou emocionální energii. K tomu, abyste mohli plně vychutnat štěstí úspěchu, musíte být otevřeni hlubokým dimenzím pocitů.
  • Měsíc: Úspěch musí pramenit z hlubin nitra a něco z nich zjevovat.
  • Merkur: Úspěch vyžaduje efektivní komunikaci. Ideje musí být vyjádřeny tak, aby se druhých dotkly a inspirovaly je.
  • Mars: Úspěchu lze dosáhnou činorodostí, vitalitou, cílevědomou energií a vytrvalostí. K vítězství se musíte probojovat obtížemi a překážkami.

Odkaz: Otevři se svému úspěchu. Není ničím jiným než darem, který se můžeš naučit přijímat s vděčností a skromností. Skutečný úspěch přichází v okamžiku, kdy se naučíš sloužit. Takový úspěch potom obohacuje všechny úrovně tvého bytí.

Otázka: Co pro tebe v tomto okamžiku znamená úspěch?

Doporučení: Udělej si co nejpřesnější představu o tom, co pro tebe ted úspěch znamená.

Afirmace: Moje sebepřijetí a sebedůvěra jsou klíčem ke skutečnému úspěchu.