On-line věštírna budoucnosti

Dvojka mečů - mír - Dva meče, symbol míru, jsou zkříženy v modrobílém květu růže: odhodlání k lásce a poznání, namísto boje. Hluboký duchovní mír (žlutá) se spojuje s energiemi nového utváření (zelená). Je to stav, ve kterém mohou být vyjasněny nejasné situace a uskutečněna intuitivní rozhodnutí.

Tarot vztahů - Tuto hru můžete hrát při nejrůznějších příležitostech. Budete-li oba ochotni se na otázku podívat z jiného úhlu, můžete využít i při řešení neshod. Pomoci vám může třetí osoba, která také zná Tarot.

Trojka holí - ctnost - Tři hole nesou lotosové květy, které se právě otvírají. Tento rozkvět je výsledkem vnitřního probuzení. Tělo, duch a duše jsou v harmonii.

II. Velekněžka - Velekněžka je zpodobněna jako bohyně Měsíce Isis. Je obklo­ pena jemnou sítí světelných paprsků, vyjadřujících její duchovní přirozenost. Její podstatou je neomezená nezávislost.

6 disků - úspěch

Šestka disků - úspěch

Klíčová slova: Měsíc v Býku; manifestace vnitřního ve vnějším; úspěch, transformace. 

Meditativní karta pro podnikání všeho druhu! Z hluboké podvědomé úrovně vaší bytosti (Měsíc) pramení touha po vnějším projevení. Tento proces symbolizuje kříž s lotosovým květem. Vnitřní, znázorněné křížem v pozadí, rozkvétá a stává se viditelné.

Šest planet představujících vnitřní proces krouží v harmonickém uspořádání a slibuje štěstí a úspěch. Každá z nich má důležité rady, které vyslechnuty zabezpečí úspěšný výsledek podnikání.

  • Saturn: Úspěch přichází k těm, kteří postupují uváženě, krok za krokem. Všechno je třeba důkladně prozkoumat. Začátek a konec jakéhokoliv podnikání však musí být, až do nejmenších podrobností, naplánován a promyšlen.
  • Jupiter: Postupovat krok za krokem všemi fázemi procestuje příliš zdlouhavé a únavné. Buďte také otevřeni riziku, nádherným překvapením a náhlým změnám. Vyžaduje to pruž­ nost a otevřenost novým nečekaným událostem.
  • Venuše: Úspěch v sobě nese silnou emocionální energii. K tomu, abyste mohli plně vychutnat štěstí úspěchu, musíte být otevřeni hlubokým dimenzím pocitů.
  • Měsíc: Úspěch musí pramenit z hlubin nitra a něco z nich zjevovat.
  • Merkur: Úspěch vyžaduje efektivní komunikaci. Ideje musí být vyjádřeny tak, aby se druhých dotkly a inspirovaly je.
  • Mars: Úspěchu lze dosáhnou činorodostí, vitalitou, cílevědomou energií a vytrvalostí. K vítězství se musíte probojovat obtížemi a překážkami.

Odkaz: Otevři se svému úspěchu. Není ničím jiným než darem, který se můžeš naučit přijímat s vděčností a skromností. Skutečný úspěch přichází v okamžiku, kdy se naučíš sloužit. Takový úspěch potom obohacuje všechny úrovně tvého bytí.

Otázka: Co pro tebe v tomto okamžiku znamená úspěch?

Doporučení: Udělej si co nejpřesnější představu o tom, co pro tebe ted úspěch znamená.

Afirmace: Moje sebepřijetí a sebedůvěra jsou klíčem ke skutečnému úspěchu.