On-line věštírna budoucnosti

Eso pohárů - Bílý lotos, symbol dávající lásky, tvoří základnu modrého poháru (barva elementu Vody). Středem nádoby proudí jasný paprsek energie, spojující Zemi a kosmos. Pohár je médiem, které se nabízí pro setkání toho, co je nahoře a dole, co je uvnitř a vně.

Osmička holí - rychlost - »Rychlost« je karta překonávání překážek, které nám stojí v cestě (Pětka Holí). Blokáda, znázorněná čtvercem, se nyní proměňuje ve velký broušený křišťál, který hraje duhovými barvami. Tyto překážky mohou být překonány otevřeným, přímým a jasným vyjádřením vašeho stanoviska.

VIII. Vyrovnání - Karta představuje znamení Vah, fascinující obraz rovnováhy, pramenící z nalezení vnitřního středu. Mladá žena (ženský aspekt Blázna) drží mezi svýma nohama velký magický meč a balancuje na špičkách. Podíváte-li se zblízka, uvidíte, že vlastně vše spočívá na špičce meče.

Černý mág - Otázka: V čem mohou spočívat tvé (podvědomé) sobecké motivy? Doporučení: Umíněné a sobecké zájmy a způsoby je možno kdykoli rozpoznat a upustit od nich. Rozhodni se pro upřímnost a rozvíjej v sobě schopnost zkoumavého nahlížení do nitra. Když se ti hned nepodaří poznat důvody, které tě přivedly do rezonance s touto kartou, je dobré malé oddálení tvých současných záměrů.

6 disků - úspěch

Šestka disků - úspěch

Klíčová slova: Měsíc v Býku; manifestace vnitřního ve vnějším; úspěch, transformace. 

Meditativní karta pro podnikání všeho druhu! Z hluboké podvědomé úrovně vaší bytosti (Měsíc) pramení touha po vnějším projevení. Tento proces symbolizuje kříž s lotosovým květem. Vnitřní, znázorněné křížem v pozadí, rozkvétá a stává se viditelné.

Šest planet představujících vnitřní proces krouží v harmonickém uspořádání a slibuje štěstí a úspěch. Každá z nich má důležité rady, které vyslechnuty zabezpečí úspěšný výsledek podnikání.

  • Saturn: Úspěch přichází k těm, kteří postupují uváženě, krok za krokem. Všechno je třeba důkladně prozkoumat. Začátek a konec jakéhokoliv podnikání však musí být, až do nejmenších podrobností, naplánován a promyšlen.
  • Jupiter: Postupovat krok za krokem všemi fázemi procestuje příliš zdlouhavé a únavné. Buďte také otevřeni riziku, nádherným překvapením a náhlým změnám. Vyžaduje to pruž­ nost a otevřenost novým nečekaným událostem.
  • Venuše: Úspěch v sobě nese silnou emocionální energii. K tomu, abyste mohli plně vychutnat štěstí úspěchu, musíte být otevřeni hlubokým dimenzím pocitů.
  • Měsíc: Úspěch musí pramenit z hlubin nitra a něco z nich zjevovat.
  • Merkur: Úspěch vyžaduje efektivní komunikaci. Ideje musí být vyjádřeny tak, aby se druhých dotkly a inspirovaly je.
  • Mars: Úspěchu lze dosáhnou činorodostí, vitalitou, cílevědomou energií a vytrvalostí. K vítězství se musíte probojovat obtížemi a překážkami.

Odkaz: Otevři se svému úspěchu. Není ničím jiným než darem, který se můžeš naučit přijímat s vděčností a skromností. Skutečný úspěch přichází v okamžiku, kdy se naučíš sloužit. Takový úspěch potom obohacuje všechny úrovně tvého bytí.

Otázka: Co pro tebe v tomto okamžiku znamená úspěch?

Doporučení: Udělej si co nejpřesnější představu o tom, co pro tebe ted úspěch znamená.

Afirmace: Moje sebepřijetí a sebedůvěra jsou klíčem ke skutečnému úspěchu.