On-line věštírna budoucnosti

Tarot a otázky na budoucnost - Tarot zpravidla odmítá odpovídat na otázky pokládané z pouhé zvědavosti nebo otázky, jež pramení z neochoty přijmout vlastní zodpovědnost za to, co se ve vašem životě děje. To neznamená, že by otázky na budoucnost měly být tabu. Mnohé nasvědčuje tomu, že je budoucnost obsažena v každém okamžiku, stejně jako to, co se přihodilo v minulosti.

Princezna disků - Zakulacené bříško Princezny Disků ukazuje na její těhoten­ ství. V tomto Tarotu je to třetí karta pro mateřství (viz také Císařovna a Královna Pohárů). V přeneseném smyslu je Princezna Disků také matkou nové identity, myšlenky nebo pojetí.

Eso disků - Symboly Esa Disků jsou uspořádány do kříže, představujícího spojení vertikálního s horizontálním, vnitřního a vnějšího. Tělo a duch již příliš dlouho stály proti sobě a nyní se set­ kávají v harmonickém spojení. S tělem může být nyní zacházeno jako s živým chrámem ducha.

Princ mečů - Princ Mečů je oblečen do přiléhavého zeleného brnění. Je mistrem tvůrčích myšlenek, idejí a plánů. Předpokladem tvořivého myšlení je neomezená svoboda.

Tarotové karty

V průběhu posledních 15 let se tarot stal velice populárním. Býval nevšedním a poněkud ezoterickým způsobem jak předpovídat osud, pracovali s ním specialisté a používali několik balíčků s tradičními symboly, dnes se z něho stal velký byznys - prodávají se desítky nově navržených sad. Některé z nich představují práci jednoho nebo více umělců. Surrealista Salvador Dalí bohatě ilustorval symbolický balíček a jako jednu z hlavních technik použil koláž. Některé sady používají symboly z různých mytologií nebo z různých kulturních prostředí, takže existují sady z keltské a řecké mytologie, japonské sady i sady s americkými indiány. Na jiných sadách jsou obrázky z vymyšlených světů, z fantasy nebo z budoucnosti. Byly však také vydány repliky několika velmi starých sad. Mnohé z nich jsou opravdu krásné a stojí alespoň za zhlédnutí. Často jsou objektem sběratelského zájmu a k většění se vůbec nepoužívají.

Dvorní karty obecně souvisí s důležitými lidmi v našem životě. Ukazují nám, čemu se máme naučit a co chceme dovést k dokonalosti. Seznamují nás s oblastmi, ve kterých jsme obzvlᚶ talentovaní.

(Královna holí, Princ holí, Princezna holí, Rytíř disků, Královna disků, Princ disků, Princezna disků, Rytíř holí)

Malá arkána se dotýkají menších, bezprostředních životních lekcí. Jsou rozdělena na čtyři barvy po deseti kartách. 

(Disky: Eso disků, Dvojka disků - změna, Trojka disků - dílo, Čtyřka disků - moc, Pětka disků - soužení, Šestka disků - úspěch, Sedmička disků - neúspěch, Osmička disků - prozíravost, Devítka disků - zisk, Desítka disků - bohatství Hole: Eso holí, Dvojka holí - nadvláda, Trojka holí - ctnost, Čtyřka holí - uskutečnění, Pětka holí - spor, Šestka holí - vítězství, Sedmička holí - odvaha, Osmička holí - rychlost, Devítka holí - síla, Desítka holí - útlak Meče: Eso mečů, Dvojka mečů - mír, Trojka mečů - žal, Čtyřka mečů - příměří, Pětka mečů - porážka, Šestka mečů - věda, Sedmička mečů - marnost, Osmička mečů - vměšování, Devítka mečů - krutost, Desítka mečů - zkáza, Rytíř mečů, Královna mečů, Princ mečů, Princezna mečů Poháry: Dvojka pohárů - láska, Trojka pohárů - hojnost, Čtyřka pohárů - nadbytek, Pětka pohárů - zklamání, Šestka pohárů - rozkoš, Sedmička pohárů - smilství, Osmička pohárů - netečnost, Devítka pohárů - radost, Desítka pohárů - nasycenost, Rytíř pohárů, Královna pohárů, Princ pohárů, Princezna pohárů, Eso pohárů)

Velká arkána nebo také trumfové karty (Trumps) nám kromě odpovědí nebo poselství, týkajících se momentální situace tazatele, poskytují i vyšší Univerzální učení, založené na kosmických zákonitostech. Odpovídají na specifickou otázku a současně ukazují na všeobecné souvislosti významné pro život tazatele. 

(XII. Viselec, XIII. Smrt, XIV. Umění, XV. Ďábel, XVI. Věž, XVII. Hvězda, XVIII. Měsíc, XIX. Slunce, XX. Eón, XXI. Universum, Černý mág, II. Velekněžka, III. Císařovna, IV. Císař, V. Velekněz, VI. Milenci, VII. Válečný vůz, VIII. Vyrovnání, IX. Poustevník, X. Štěstí, XI. Chtíč, Mág, Bílý mág, 0. Blázen)